KVKK Danışmanlığı

698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla gerçek ve tüzel kişilerinç, kişisel veri olarak tanımlanan çalışan, müşteri, iş ortağı, tedarikçi verilerin işlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması ile ilgili düzenlemeler yapılmış oldu ve kişisel verilerin işlenmesinde kurumlara oldukça önemli yükümlülükler ve ihlali halinde ağır cezalar getirildi. Bu nedenle işletmelerinizin veya kurumlarınızın yasal ve teknik mevzuatlar kapsamında uyumlu olması kanuni bir zorunluluktur.

KVKK Danışmanlığı Nedir?

6698 sayılı yasa kapsamında, kişisel verilerin kullanımında veya yönetilmesinde yasaya aykırılık oluşturacak unsurların oluşması nedeniyle ağır cezalar KVK Kurumu tarafından uygulanmaktadır. KVK kanunlarına yönelik ağır cezalarla karşılaşmamanız nedeniyle KVKK danışmanlığı ülkemizde büyük bir önem arz etmektedir.

Peki ama nedir bu KVKK danışmanlığı?

İlgili yasa ve yönetmeliklere göre çok önem arz eden kişisel verilerin korunması kapsamında:

■ Kişisel verilerin yönetilmesi,

■ Saklanması,

■ Korunması,

■ Usulüne uygun bir şekilde silinmesi,

■ KVKK ile ilgili hukuki süreçlerin takip edilmesi,

■ Veri güvenliğinin sağlanması ve veri güvenliğinin organizasyonu gibi konularda danışmanlık hizmetinin sağlanması, KVKK danışmanlığı olarak adlandırılır.

Tabi ki sadece bu unsurlardan ibaret değildir. Kişisel verilerin korunması kapsamında hukuki ve teknik faaliyetlerde büyük önem arz etmektedir. KVKK kapsamında ;

■ Kişisel veri işleme envanterinin düzgün bir şekilde hazırlanması,

■ Kişisel verileri güvenli ve teknik tedbirlerin alınarak saklaması,

■ Verilerin imhasını yönelik politikaların oluşturulması,

■ VERBİS sistemine hazırlanan envanter ve hukuki analiz sonrasında kayıt işlemlerinin yapılması,

■ Açık rızaların hukuki bir boyutta oluşturulması ve alınması,

■ Kişisel verilerin kanun ve yönetmeliğe uygun bir şekilde toplanması,

■ Kişisel verilerin işlenme şartı ortadan kalktığında silinmesi,

■ Üçüncü kişilerle verilerin usulüne ve kanuna uygun bir şekilde paylaşılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Kurumların KVKK mevzuatına uyum çalışmaları çok alanlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Yasal mevzuata uyumluluk için hukuki bir bakış akışı gerektiği gibi kişisel verilerin bilişim sistemlerinde düzenlenmesi ve de veri güvenliğinin sağlanması teknik bir yaklaşım gerektiriyor. BilgiKoru olarak KVKK ile ilgili hem teknik hem de hukuki çözümleri uçtan uca danışmanlık ve sistem kurulum hizmeti olarak sunuyor ve müşterilerimizin cezai yaptırımlara uğramadan KVKK uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz.