Güvenlik Seviyesi Analizi ve İyileştirme Hizmetleri

Güvenlik Seviyesi Analizi ve İyileştirme Hizmetleri

Şirketlerdeki ve kurumlardaki IT (bilişim teknolojileri) sistemlerinin açıklıkları ve zafiyetleri temelde “Yazılım zafiyetleri”, “Güncelleme eksikliği”, “Yapılandırma hataları”, “Personel eksikliği” ve “Maliyet (bütçe) kaynağı” gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Güvenlik seviyesi analizi ve iyileştirme hizmetinde çözüm odaklı yazılımlar ve diğer unsurlara ait çözümler üzerinde gerçekleştirilecek güvenlik analizi ve sıkılaştırma çalışmalarıyla büyük bir oranda çözülebilmektedir. “Siber Güvenlik Seviye Tespiti” kapsamında gerçekleştirilen teknik analizler ile işletmenizin veya kurumunuzun bilgi sistemlerine ait siber güvenlik olgunluk seviyesi somut bir şekilde ortaya koyulmakta ve sistemin güvenlik açıklarından etkileyebilecek bilgi teknolojileri risklerine karşı önlemler ve raporlar sunulmaktadır.

Hazırlanan rapor kapsamında güvenlik zafiyetleriniz ve olası tehditlere karşı günümüzde içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm unsurlar göz önünde bulundurarak tüm sistemler üzerinde güvenlik seviyenizin ne kadar etkin olduğu, bu alandaki eksik noktaların ve iyileştirme alanlarının seviyelerini göreceksiniz. Hazırlanan rapor ile olası bir siber saldırı karşısında işletmenizin durumunun ne olacağı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

BilgiKoru olarak işletmenin veya kurumun kullanmış olduğu teknolojik alt yapısıda dikkate alınarak aşağıda yer alan unsurları gerçekleştiriyoruz. 

■ Gerekli  tüm sıkılaştırma ayarlarının ve politikaların raporlanması,

■ Kullanılan kablosuz ağ (Wifi) sistemlerinin yapılandırmalarının kontrol edilmesi,

■ Ağ altyapısının ve konumlandırılan güvenlik sistemlerinin incelenmesi,

■ Kullanılan ağ sistemlerinin (switch, router v.b) yapılandırma kontrolü,

■ Windows, Linux ve UNIX sistemlerin NIST’e göre kontrol edilmesi,

■ Güvenlik sistemlerinin (IPS/WAF/AV/VPN/AntiSpam v.b) kural ve yapılandırma kontrolü,

■ Güvenlik duvarı kurallarının analiz edilmesi ve güvenlik duvarı yapılandırmasının kontrol edilmesi,

■ Güvenlik sıkılaştırma hizmeti için hazırlanan kuruma özel betikler (script) hizmet verilen kurumla paylaşılmakta ve düzenli olarak sıkılaştırma testleri yapmaları konusunda destek olunmaktadır.