Güvenli Veri İhma (Silme) İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde veriler, şirketlerin, kamu kurumlarının ve kişilerin en değerli varlıklarından biri haline gelmiştir. Ancak, veri güvenliği konusunda yapılan hatalar veya ihmaller, hem kişisel hem de kurumsal düzeyde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, verilerin güvenli bir şekilde silinmesi ve imha edilmesi, önemli bir adımdır.

 

Veri silme işlemi, sadece verilerin fiziksel olarak silinmesini değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir şekilde silinmesini ve erişilemez hale getirilmesini içerir. Bu makalede, veri silme işleminin önemi, geri dönüşü olmayan silme metodları, donanım tabanlı veri silme teknikleri ve veri silme süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler gibi konular ele alınacaktır.

 

Veri Silme İşleminin Önemi

Veri silme işlemi, birçok farklı nedenle önemlidir. İlk olarak, veri güvenliği sağlamak için yapılan bir önlem olarak görülmelidir. Çünkü veriler, güvenli bir şekilde silinmediği takdirde kötü niyetli veya üçüncü kişilerin eline geçebilir ve çeşitli suistimallere yol açabilir. Ayrıca, veri silme işlemi, veri koruma yasalarına uyum sağlamada da önemli bir role sahiptir.

 

İkinci olarak, veri silme işlemi, şirketlerin gereksiz verilerden kurtulmasını sağlar. Veri depolama alanında biriktirilen gereksiz veriler, hem depolama maliyetini artırır hem de veri erişimini yavaşlatır. Veri silme işlemi, şirketlerin veri tabanlarını temizlemesine ve daha düzenli bir veri yönetimine olanak tanır.

 

Son olarak, veri silme işlemi, şirketlerin itibarını koruması için önemlidir. Müşteriye ait hassas bilgilerin güvenli bir şekilde silinmesi, şirketin müşteri güvenini artırır ve itibarını korur. Aynı zamanda, veri silme işlemi, şirketin sürdürülebilirlik politikalarının bir parçası olarak da görülebilir.

 

Geri Dönüşü Olmayan Silme Metodları

Veri silme işlemi, verilerin geri dönüşü olmayan bir şekilde silinmesini sağlayan çeşitli yöntemler içerir. İşte bazı geri dönüşü olmayan silme metodları:

 • Fiziksel Parçalama: Verilerin bulunduğu fiziksel ortamın fiziksel olarak parçalanması ve yok edilmesi yöntemidir. Bu yöntem, verilerin geri getirilmesini imkansız hale getirir.
 • Dijital Yok Etme: Verilerin bir kez silinmesi yerine, birden fazla kez üzerine yazılmasıdır. Bu yöntem, verileri tamamen yok etmekte etkili bir yöntemdir. Bu işlem diğer adıyla wipe olarak nitelendirilir.
 • SSD Güdümlü Silme: SSD (Solid State Drive) gibi yeni nesil depolama aygıtlarında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, verilerin silinmesi için özel olarak tasarlanmış komutlar kullanılır ve veri silme işlemi optimize edilir.

 

 

Donanım Tabanlı Veri Silme Teknikleri

Donanım tabanlı veri silme teknikleri, verilerin fiziksel olarak silinmesini sağlayan yöntemlerdir. Bu teknikler, verilerin bulunduğu depolama aygıtlarının tamamen imha edilmesini içerir. İşte donanım tabanlı veri silme tekniklerinden bazıları şunlardır.

 • Manyetik İmha: Verilerin bulunduğu manyetik ortamın manyetik alanla tamamen silinmesi yöntemidir. Bu teknik, manyetik plakanın üzerine bir manyetik alan uygulayarak verilerin tamamen silinmesini sağlar.
 • Termal İmha: Verilerin bulunduğu depolama ortamının yüksek sıcaklık altında eritilmesi veya yakılmasıdır. Bu yöntem, verilerin tamamen yok olmasını sağlayan etkili bir yöntemdir. Fakat ülkemizde pek tercih edilmeyen yöntemler arasında yer almaktadır.
 • Fiziksel imha: Verilerin bulunduğu depolama ortamının fiziksel olarak tahrip edilmesi veya imha edilmesidir. Bu yöntem, verilerin geri getirilmesini imkansız hale getirir.

 

Veri Silme Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Veri silme süreci, dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması gereken bir işlemdir. İşte veri silme süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır.

 1. Doğru Silme Yöntemini Seçme: Verilerin ne kadar hassas olduğuna bağlı olarak, uygun bir silme yöntemi seçilmelidir. Örneğin, sadece birkaç dosyanın silinmesi gerekiyorsa, dijital yok etme yöntemi yeterli olabilir. Ancak, hassas banka bilgileri veya özel nitelikli kişisel datalar gibi önemli verilerin silinmesi gerekiyorsa, daha güvenli bir yöntem kullanılmalıdır.
 2. Veri Silme Sürecini Belgeleme: Veri silme süreci, ayrıntılı bir şekilde belgelenmelidir. Hangi verilerin silindiği, nasıl silindiği ve kimin tarafından silindiği gibi bilgiler kaydedilmelidir. Bu, gerektiğinde audit işlemlerinin yapılabilmesine yardımcı olur. Ayrıca depolama aygıtlarında tüm sektörler üzerindeki (slack alanlarda dahil) yapı kontrol edilmeli ve belgelendirme sürecinde sektörel bilgilerin yer alması çok önemlidir.
 3. Fiziksel Depolama Aygıtlarının İmhası: Verilerin bulunduğu fiziksel depolama aygıtları, güvenli bir şekilde imha edilmelidir. Bu, hard disklerin fiziksel olarak parçalanması veya manyetik ortamın silinmesi gibi yöntemleri içerebilir.
 4. Personel Eğitimi: Veri silme süreci, sadece teknik bir işlem değildir. Çalışanların da eğitilmesi gerekmektedir. Personelin, veri silme süreci hakkında bilgi sahibi olması ve doğru prosedürleri takip etmesi önemlidir.

 

 

Veri Silme Yöntemlerinin Sektörler Üzerindeki Etkisi

Veri silme yöntemleri, farklı sektörler üzerinde farklı etkilere sahip olabilir. Örneğin, finans sektöründe, müşteriye ait hassas finansal bilgilerin güvenli bir şekilde silinmesi son derece önemlidir. Aynı şekilde, sağlık sektöründe, hasta bilgilerinin gizliliği ve güvenliği büyük bir öneme sahiptir. Diğer yandan, teknoloji sektöründe, veri silme yöntemleri teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Özellikle yeni nesil depolama aygıtları ve bulut tabanlı veri depolama sistemleri, özel bir silme yöntemini gerektirebilir.

 

Her sektörün ihtiyaçlarına uygun veri silme yöntemleri kullanması önemlidir. Bu, veri güvenliğinin sağlanması, yasal yükümlülüklere uyum sağlanması ve itibarın korunması açısından kritik bir adımdır.

 

Veri Güvenliği ve Yasal Yükümlülükler

Veri silme işlemleri, birçok ülkede yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, veri güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını amaçlar. Örneğin, Avrupa Birliği'nde GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) gibi yasalar, şirketlere kişisel verilerin güvenli bir şekilde silinmesini gerektirir.

 

Bunun yanı sıra, bazı sektörlerde özel yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe, HIPAA (Hastane Sigortacılığı ve Sorumluluk Yasası) gibi yasalar, hastalara ait sağlık bilgilerinin silinmesini ve korunmasını düzenler. Özellikle KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında Kişisel verilerin saklanması ve imha politikası kapsamında "Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi" konu başlıklı yasal zorunluluklar yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerle ilgili olarak "saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi" kanunu bir zorunluluktur.

 

Veri güvenliği ve yasal yükümlülükler, şirketlerin veri silme süreçlerini planlarken ve uygularken dikkate almaları gereken önemli faktörlerdir. Yasal düzenlemelere uygun olmayan bir veri silme süreci, şirketlere yasal sorunlar ve para cezalarıyla karşılaşma riski taşımaktadır.

Veri Silme Süreçlerindeki İşletme Avantajları

Veri silme süreçlerinin doğru bir şekilde uygulanması, şirketlere çeşitli avantajlar sağlar. İşte veri silme süreçlerinin işletme avantajlarından bazıları şunlardır.

 • Maliyet Tasarrufu: Veri silme süreci, gereksiz verilerin silinmesini ve depolama alanının optimize edilmesini sağlar. Bu da şirketlere maliyet tasarrufu imkanı sunar.
 • Veri Koruma: Veri silme süreci, şirketlerin müşteriye ait hassas bilgileri korumasına yardımcı olur. Bu, müşteri güvenini artırır ve şirketin itibarını korur.
 • Yasal Uyumluluk: Veri silme süreci, yasal düzenlemelere uyum sağlamayı sağlar. Bu da şirketlere yasal sorunlarla karşılaşma riskini azaltır.
 • Daha Düzenli Veri Yönetimi: Veri silme süreci, şirketlerin veri tabanlarını temizlemesine ve daha düzenli bir veri yönetimine olanak tanır. Bu da veri erişimini kolaylaştırır ve veri analizi süreçlerini iyileştirir.
 • Sürdürülebilirlik: Veri silme süreci, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun hareket etmesini sağlar. İhtiyaç duyulmayan verilerin silinmesi, enerji ve kaynak tasarrufu sağlar.

 

Sonuç olarak, veri silme işlemi, veri güvenliği açısından kritik bir adımdır. Verilerin güvenli bir şekilde silinmesi, veri koruma yasalarına uyum sağlanması ve şirketin itibarının korunması için önemlidir. Ayrıca, veri silme süreçlerinin doğru bir şekilde uygulanması, şirketlere maliyet tasarrufu, veri koruma, yasal uyumluluk, daha düzenli veri yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi işletme avantajları sağlar. Bu nedenle, şirketlerin ve kamu kurumlarının veri silme süreçlerine gereken önemi vermeleri ve uygun yöntemleri kullanmaları önemlidir.

 

Güvenli Veri İhma (Silme) İşlemi hassas ve özenli bir şekilde uygulanması gerektiğini unutmayınız. Veri imha hizmetlerimize yönelik bilgi ve talep için lütfen tıklayınız.

Paylaş: