Adli İletişim Tespiti HTS Eğitimi

HTS (Adli İletişim Tespiti) Nedir?

 

HTS (Adli İletişim Tespiti), Türkiye’de cep telefonları üzerinden gerçekleştirilen iletişim trafiğinin izlenmesini ve bu trafiğe ilişkin verilerin saklanmasını düzenleyen bir sistemdir. HTS, hukuki süreçlerde önemli bir delil olarak kullanılan ve iletişim trafiğine ilişkin bilgileri içeren bir kayıt sistemidir.

 

Ayrıca GSM veya sabit hatlara yönelik iletişim kayıtlarına ait sinyal, arama, görülme, mesaj, cihaz ve abonelik verilerinin Savcılık ve/veya Mahkemeler yolu ile talep edilmesi sonucu temin edilen kayıtlara HTS kayıtları denir. Açılımı Historical Traffic Search (Arama Trafiği Geçmişi/Tarihi) olan bu kayıtlar, iki türde talep edilebilir. Birincisi telefon numarası üzerinden, ikincisi ise iletişim aracı olarak kullanılan cep veya tablet telefonunun IMEI numarası üzerinden talep edilebilir.

     

Adli İletişim Tespiti HTS Eğitimi Örgün, Online, Sanal laboratuvar ve Offline olarak PGA Akademi iş birliğinde verilmektedir. Eğitimlerimizde HTS nedir?, Adli İletişim kapsamları, çözümleme, baz analizi, cihaz analizi, görüşme sayısal içerikleri, teknik analiz, iletişim çözümleme süreçleri olacaktır. Ayrıca örnek case incelemeleri LAB ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitimlerimizde kursiyerlerimiz HTS analiz süreçlerini ilk aşamasından son aşamasına kadar uygulamalı olarak gerçekleştireceklerdir. Ayrıca eğitimlerimiz Türkiye’de ilk ve tek olan Sanal Laboravutarlarımız üzerinden online (canlı) olarak, hiçbir donanım ve yazlım masrafı yapmadan bire bir uygulamalı olarak gerçekleştireceksiniz. Aldığınız Bu eğitim ile 2 Ay boyunca sınırsız kullanım ve pratik yapma imkanı sahip olarak büyük bir ayrıcalık yaşayacaksınız.   

 

Eğitimlerimizde Öğreneceğiniz Konular

 

HTS eğitimi, katılımcılara temel ve ileri düzeyde adli inceleme teknikleri sunar. Bu eğitim, adli bilimler alanında çalışanlar, avukatlar, kolluk kuvvetleri mensupları ve diğer ilgili profesyoneller için son derece faydalıdır. İşte HTS eğitimini öne çıkaran bazı anahtar noktalar:

 

1. Dijital İletişim İzlerinin Analizi: Eğitim, telefon görüşmeleri, SMS mesajları, internet tarayıcı geçmişi, konum verileri ve diğer dijital izlerin nasıl analiz edileceğini kapsar. Bu analizler, suç mahallindeki hareketlerin, iletişim desenlerinin ve diğer önemli bilgilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

2. HTS Verilerinin Yorumlanması: Eğitim katılımcıları, HTS verilerinden elde edilen bilgileri nasıl yorumlayacaklarını öğrenir. Bu, iletişim ağlarını tanımlama, alışkanlıkları belirleme ve potansiyel suç örgütlerini izleme gibi konuları içerebilir.

3. Yasal Süreçlerde Kullanım: HTS eğitimi, elde edilen dijital iletişim verilerinin yasal süreçlerde nasıl kullanılacağını ve mahkemede nasıl sunulacağını öğretir. Bu, doğru raporlama, veri doğruluğu ve yasal gerekliliklere uygunluk gibi konuları kapsar.

4. Güncel Teknoloji ve Yöntemler: Eğitim, güncel adli bilişim araçlarını ve teknolojilerini tanıtır. Katılımcılar, HTS analizi için kullanılan yazılımları ve donanımları kullanmayı öğrenirler.

5. Uygulamalı Vaka Çalışmaları: Eğitim sürecinde, katılımcılar gerçek dünya örneklerine dayalı vaka çalışmalarıyla pratik deneyim kazanırlar. Bu, teorik bilginin uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olur.

 

HTS (Adli İletişim Tespiti) eğitimi, dijital iletişim izlerini etkili bir şekilde analiz etme ve yasal süreçlerde kullanma becerisini kazanmak isteyen herkes için önemli bir kaynaktır. Bu eğitim, adli bilişim uzmanlarının ve ilgili profesyonellerin yeteneklerini güçlendirmek ve hukuki süreçlerde daha etkili bir şekilde hizmet vermek için ideal bir fırsattır.

 

Eğitim İçerikleri

 

■ Adli iletişim (HTS) tespit nedir?

■ Adli iletişim kapsamları

■ Adli iletişimde çözümleme nedir?

■ Adli iletimde haberleşme yapısı

■ Adli iletişim döküm içeriği analizi

■ Döküm inceleme teknik ve yöntemlerin belirlenmesi

■ Baz ve kişi eşleştirme analizleri

■ Bilirkişi raporu hazırlama esasları

■ Örnek adli iletişim çözümleme raporu inceleme

■ GPRS ve CGNAT analizi

■ Hat kullanıcı çözümü ve tespiti

■ Çoklu hat verileri üzerinden görüşme analizi

 

Alacağınız Bu Eğitim ile;

 

Kendinizi iletişim tespiti uzmanlığında geliştirecek, HTS kayıtlarının hukuksal boyutta çözümlerini ve analizini yapabilecek aşamada olacaksınız. Ayrıca bu eğitimler ile Bilirkişilik dünyasını tanıyacak, uluslararası standartlarda inceleme ve raporlama aşamasını öğreneceksiniz. Gerçekleştirdiğiniz her deneyim ve tecrübe sizi uzmanlık yolunda daha da ileriye götürecektir.

Eğitim Bilgileri

Kategori

Adli Bilimler Eğitimi

Ürün Kodu

HTS-2023

Etiketler

HTS , Adli iletişim , eğitim

Eğitim Süresi

60 Saat
Sipariş Formu