KVKK Ve Bilgi Güvenliği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla gerçek ve tüzel kişilerinç, kişisel veri olarak tanımlanan çalışan, müşteri, iş ortağı, tedarikçi verilerin işlenmesi ve veri güvenliğinin sağlanması ile ilgili düzenlemeler yapılmış oldu ve kişisel verilerin işlenmesinde kurumlara oldukça önemli yükümlülükler ve ihlali halinde ağır cezalar getirildi.

    Kurumların KVKK mevzuatına uyum çalışmaları çok alanlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Yasal mevzuata uyumluluk için hukuki bir bakış akışı gerektiği gibi kişisel verilerin bilişim sistemlerinde düzenlenmesi ve de veri güvenliğinin sağlanması teknik bir yaklaşım gerektiriyor. BilgiKoru olarak KVKK ile ilgili hem teknik hem de hukuki çözümleri uçtan uca danışmanlık ve sistem kurulum hizmeti olarak sunuyor ve müşterilerimizin cezai yaptırımlara uğramadan KVVK uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz.