Telefon
WhatsApp
Yükleniyoru Kapat
Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası - Uzman Görüşü


Uzman mütalaası, devam etmekte olan dava veya soruşturma esnasında tarafların ortaya attığı iddiayı ispatlamak veya güçlendirmek için, alanında uzman kişilerden, kişisel olarak ya da vekiller aracılığıyla talep ettikleri ve inceleme sonrasında rapor olarak mahkemeye sundukları görüştür.

 

Uzman Mütalaası, Ceza Usul Muhakemesi Kanunu madde 67 ile düzenlemeye tabi tutulmuş ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile de Özel Hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer alan uygulamadır.

 

Uzman mütalaası, davalarda süreci hızlandırdığı gibi, dava sonucunu da doğrudan etkileyebilmektedir. Alınan uzman görüşü eğer yeterli olmazsa, dava bu durumdan olumsuz etkilenebilir ve davanın sonucu değişebilir. Bu nedenle uzman mütalaası hazırlanması için muhakkak yetkin bir bilirkişilik hizmeti gerekmektedir.

 

Uzman Mütalaası Ne Zaman Alınır?

Yargılamanın her aşamasında Uzman Görüşü alınarak mahkemeye veya savcılığa ve hatta adli başvurularda delil olarak sunulabilir. Hukuk büroları, avukatlar, davacılar, davalılar ve resmi veya özel kurumlar dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra, davada bilirkişi raporu alındıktan sonra hatta mahkeme süreci karara bağlanmasından sonra bile Uzman Görüşü alarak dava dosyasına delil olarak sunabilirler.

 

Uzman Mütalaasının Amacı ve Önemi ?

Sürmekte olan soruşturma veya kovuşturma evrelerinde Özel Uzman Mütalaası hazırlayarak dava sürecinde eksik veya yanlış hususları ispatlayabilir veya yürütülen dava kapsamında yeni bulgular eklenmesini sağlayarak sürecin değişmesine katkıda bulunabilmektedir. Davalı taraflar, kurum yada kişilerce istenen Bilirkişi Raporu adli davalarda delil niteliği taşımakta ve davanın seyrini değiştirmektedir. Adli vakalar ve hukuki uyuşmazlıklarda ispat veya savunma olarak adli bilişim raporu, siber güvenlik veya veri kurtarma işlemi Uzman Bilirkişi tarafından hazırlanmış olan Bilirkişi Raporu ile mahkeme tarafınca kabul görmektedir.

 

BilgiKoru, uzun yıllardır bu iş içerisinde yer alan kadrosu ile hem kaliteli hem de güvenli şekilde uzman mütalaası işlemlerini gerçekleştirir. BilgiKoru, uzman ekibi ve son teknoloji cihaz ve yazılımları ile en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktadır.