Yenimahalle / Ankara
0 (312) 354 77 33

Adli Bilişim

Adli Bilişim Hizmetleri

"Dijital delillerin incelemeleri; uluslararası adli bilişim standartlarında, mühendislerimiz ve uzmanlarımız tarafından, güvenilir ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirilerek, Türk hukuk sistemi ile uyumlu şekilde raporlanmaktadır."

adlibilişim

Adli Bilişim, Suçun aydınlatılabilmesi için bilimsel metotlar kullanılarak, dijital medyalar üzerinde delillerin bozulmadan ve zarar görmeden anlaşılabilir bir şekilde adalet önüne sunulmaya hazır hale getirilmesini sağlayan ve başlı başına bilimsel teknik prensiplerin uygulandığı bir delil inceleme sürecinin bütünüdür.

Karşılaşılan bir olayı, kasten ya da sehven oluşabilecek herhangi bir ihmal, suistimal ya da suça konu olabilir. Bu nedenle karşılaşılan olayın türü, oluş şekli, büyüklüğü ve etkilediği çevreye göre idari soruşturma, tahkikat, inceleme ya da adli işlem yapılabilir. Bu nedenle adli bilişim; sadece emniyet güçleri (kolluk), mahkeme ve savcılıklara iletilen bilişim suçlarını soruşturmak ya da kovuşturmak amacıyla müracaat ettikleri bir bilim dalından öte, bir bilişim olayına karışan kişi, kurum ve kuruluşların da olayın ortaya çıkartılması ve çözümü için de müracaat ettikleri bir bilim dalıdır.

Bir bilişim olayında, olaya ilk müdahale ve kayıt, bulgu ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması adli bilişimin en önemli safhasını oluşturur. Zira usulüne uygun, sağlıklı bir şekilde toplanmamış ve kayıt altına alınmamış bir delilin hukuken bir geçerliliği yoktur. Bu nedenle karşılaşılan bir bilişim olayının türü ve şekli ne olursa olsun adli bilişim uzmanları tarafından profesyonel cihaz, sistem ve yazılımlarla müdahale edilerek bulguların toplanması çok önemlidir.

BILGİKORU, adli bilişim ve siber güvenlik alanında yıllara dayanan tecrübesi ve profesyonel çalışma ortamı ile sizlere aşağıda belirtilen hizmetleri en üst düzeyde sağlamaktadır:

  • Bilişim olayına müdahale danışmanlığı (Hukuki, idari ve teknik destek sağlama),
  • Bilişim olayı soruşturma ve inceleme,
  • Dijital bulgu ve delillerin toplanması (Adli kopya-imaj alma),
  • Bilişim olayı simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney yapma),
  • Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususların açıklığa kavuşturulması,
  • Adli kopya inceleme ve analiz,
  • Veri inceleme, karşılaştırma, analiz ve değerlendirme,
  • Bilirkişi raporu hazırlama,
  • Uzman mütalaası hazırlama

Karşı karşıya kalınan vaka ne olursa olsun; profesyonel olarak alınan adli bilişim hizmeti, delillerin güvende olmasını sağlar. Ehliyetsiz yapılan müdahaleler delil kaybına ya da delillere hiç ulaşılamamasına neden olabilir. BİLGİKORU, ele aldığı bir bilişim olayına ait delilleri laboratuvarında bulunan son teknoloji cihazlar, sistemler ve yazılımlar ile elde etmekte; ele geçirilen bulguların inceleme, analiz ve raporlama işlemleri, özel durumlar dışında, bilgi güvenliği ve gizlilik prensipleri gereğince olay yerinde yapılmaktadır.

BİLGİKORU, sırtını dayadığı prensiplerin ve iş kalitesinin vermiş olduğu sorumluluk gereği olarak, sağladığı tüm hizmetler için gizlilik anlaşması yapar ve bilgi güvenliğini tam anlamıyla garantiye alır.