Adli Bilişim Nedir?

Bir olayın aydınlatılması ve çözülmesi amacıyla, bilimsel metotlar kullanılarak, dijital materyaller içeriğinde verilerin bozulmadan ve zarar görmeden anlaşılabilir bir şekilde adalet önüne sunulmaya hazır hale getirilmesini sağlayan ve teknik prensiplerin uygulandığı bir delil inceleme sürecinin bütünüdür.

 

Adli Bilişim uygulamasında dört önemli süreç yer almaktadır.

1- Elde Etme (Acquisition): İlk olay yeri müdahalesi, dijital bulguların ve delillerin toplanması, suç kapsamına göre bir inceleme planının hazırlanması, toplanan ve üzerinde delil incelemesi yapılacak dijital materyallerin kopyalanmasına kadar olan aşamadır.

2- Tanımlama: Dijital materyallerin incelenmesi için yapılan araştırma kapsamında, bulunduğu ortamdan çıkarılarak elde edilmesi adımına denilmektedir.

3- Değerlendirme: Teknik incelemenin sonunda bulguların delil olarak saptanmasını sağlayan, suça konu olan verilerin öz ve mantıklı bir şekilde tespit edilmesi ve güvenirliğinin sağlaması aşamasıdır.

4- Sunum (Presentation): Tespit ve elde edilen delillerin veya bulguların dokümantasyonunun yapılarak adli merciler önüne konulmasını içeren aşamadır.

 

Bahsedilen bu adımların sırasıyla düzgün bir şekilde uygulanması Adli Bilişim biliminin vazgeçilmez süreçleri arasında yer almaktadır.

 

Kısaca Adli Bilişim biliminin süreçlerini tekrar sıralayacak olursak;

Elde Etme (Acquisition): İlk olay yeri güvenliği ve müdahalesi, muhtemel delil nesnelerinin toplanması, nakledilmesi, verilerin incelenmek için birebir kopyalanması.

Tanımlama (Identification): Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, teknik araştırmanın yapılarak, muhtemel suç unsurlarının bulundukları dijital ortamdan dışarı çıkarılması.

Değerlendirme (Evaluation): Kesin delil niteliği taşıyacak suç unsurlarının tespit edilmesi ve değişmemiş geçerliliğinin sağlanması.

Sunum (Presentation): Adli merciler için, saptanan bulguların dokümantasyonun ve sunumunun yapılması.

 

Yazar: Öğr.Gör. Dr. Baki NAKKAŞ

Paylaş: